SADRŽAJ
     
prezentacije


1. Početna strana(index,homepage)

2.Firma (o nama)
-
   kratak opis firme,čime se bavi,slike proizvodnog pogona -

3.Proizvodi
-
  svi proizvodi koji su trenutno u proizvodnji -
   3.1 Kreveti
      3.1.1 ADVERSUS
      3.1.2 ADVERSUS-S
      3.1.3 BUDA
      3.1.4 LOTUS
      3.1.5 MISTIQUE
      3.1.6 PRINC
      3.1.7 QUADRO
      3.1.8 RIO
      3.1.9 SKALA
      3.1.10 SUNSET
      3.1.11 TANGO
      3.1.12 TANGO II
      3.1.13 YOTO
   3.2 Podnice
       3.2.1 FIX 16
       3.2.2 FIX 20
       3.2.3 FIX-N
       3.2.4 KOMPAKT-F
       3.2.5 KOMPAKT-GN
       3.2.6 LUX
       3.2.7 EXTRA LUX

4. Partneri
-
   sve informacije za trgovce i potencijalne dobavljače  -

5. Usluge
-
  sve informacije vezane za izradu po narudžbi kreveta i podnica -

6. Kontakt
-
  sve kontakt informacije  - adresa , telefoni , email , lokacija firme sa mapom

7. Cjenik
-
  aktuelne cijene  - ažurira se prema potrebi

8. Katalog
-
  katalog proizvoda sve na jednom mjestu u .pdf formatu pogodnom za ispis -
    8.1 Katalog kreveta
    8.2
Katalog podnica
 

   

Copyright ® 2005 drvoflex.com

Početna    O nama    Proizvodi     Partneri     Usluge     Kontakt